• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Toekomst Vinkenhofjes op 31 maart bekend

In het najaar van 2019 brachten wij een voorkeursscenario met betrekking tot de toekomst van de woningen, garageboxen en andere gebruiksruimtes van De Vinkenhofjes naar buiten. Daarover voerden wij vervolgens veel gesprekken met de bewoners en andere belanghebbenden.

Op 31 maart 2020 maken wij ons besluit bekend

In de bijeenkomsten en gesprekken met onze huurders haalden wij veel informatie op. Hetzelfde geldt voor de gesprekken die wij met andere belanghebbende partijen en personen voerden. Onlangs hebben we die gesprekken afgerond. Wij bereiden op dit moment een definitief besluit over de toekomst van De Vinkenhofjes voor.

Een besluit met overwegingen en gevolgen

Op 31 maart a.s. brengen wij ons definitieve besluit naar buiten. Dat gebeurt onder meer door berichtgeving op deze website. In dat bericht besteden wij ook aandacht aan onze overwegingen en aan de gevolgen die dat besluit heeft.

Houd voor nadere informatie onze website in de gaten!

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet