Reactie op Structuurvisie Nuenen Zuid

Esther van Happen | 29 januari 2019

Op 29 januari wordt de concept Structuurvisie Nuenen Zuid besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. In die visie staan ook de kaders voor de planvorming rondom onze woningen aan de Vinkenhofjes. In deze bief leest u onze reactie op de concept structuurvisie.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten