Nieuwe directeur stelt zich voor

Esther van Happen | 07 januari 2019

Mijn naam is Bas Maassen. Sinds 1 januari 2019 ben ik directeur-bestuurder van Helpt Elkander. Daarvoor ben ik vele jaren werkzaam geweest bij woningcorporaties in vrijwel heel Nederland. Ook was ik een aantal jaren bestuurslid van de branchevereniging voor Woningcorporaties, Aedes.
Ben Wouters droeg het stokje aan mij over.


Bas Maasen (links) neemt de taken over van Ben Wouters (rechts)

Wie ben ik?
Ik ben geboren in 1957, getrouwd en heb 4 kinderen en 5 kleinkinderen (de 6e wordt in februari verwacht). Na het behalen van het VWO-diploma studeerde ik Economie en Recht aan de Haagse Hogeschool. Al vrij snel vond ik mijn draai in de wereld van de woningcorporaties. Niet alleen omdat ik geïnteresseerd ben in de bouw van woningen, maar vooral omdat ik me betrokken voel bij de mensen die voor hun woonruimte zijn aangewezen op die corporaties. Mijn lijfsmotto is, dat je zonder een fatsoenlijk dak boven je hoofd ook niet goed kunt deelnemen aan de samenleving (sociale contacten, opleiding, werk enzovoorts). Het is niet verwonderlijk dat  ik, behalve bij woningcorporaties, ook gewerkt heb bij en voor diverse sociale werkbedrijven. Wonen en werken zijn in mijn ogen immers verbonden met elkaar.

Wat ga ik doen?
De komende jaren zal ik me bij Helpt Elkander, in Nuenen en in de regio inzetten voor onder meer het verdergaand verbeteren van de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden, het versneld verduurzamen van de woningen van Helpt Elkander en het versterken van de organisatie van Helpt Elkander in financieel en organisatorisch opzicht. Voor al deze thema’s geldt dat ik vanuit Helpt Elkander de samenwerking zal bevorderen met partijen in Nuenen en de regio.

Benieuwd naar de plannen?
In het strategisch plan staat op welke thema’s we ons in 2019 focussen.

Ik ontmoet u graag!

Bas Maassen

 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten