Resultaten Aedes benchmark

Esther van Happen | 20 december 2018

Al vijf jaar brengt de Aedes-benchmark prestaties van woningcorporaties in beeld en vergelijkt deze met elkaar. Een belangrijk doel van de Aedes-benchmark is corporaties te laten leren van elkaar. Eind november zijn de nieuwste resultaten en scores bekend gemaakt.

Vergelijking op 5 prestatievelden
In de jaarlijkse Benchmark worden corporaties vergeleken op 5 prestatievelden. Dit zijn:

 • Huurdersoordeel: de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
 • Bedrijfslasten: de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
 • Onderhoud: de kosten die een corporatie maakt om haar vastgoed in stand te houden.
 • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Resultaten Helpt Elkander
Helpt Elkander vindt het oordeel van de huurders ontzettend belangrijk. We zijn blij om te zien dat de huurders ook dit jaar weer tevreden zijn. 

 

2018

2017

2016


Nieuwe huurders

7,9

8,1

7,5

Huurders met reparatieverzoek

7,5

7,7

6,5

Vertrokken huurders

7,9

7,8

6,3


Op het onderdeel bedrijfslasten, scoort Helpt Elkander een A. De beïnvloedbare bedrijfslasten van Helpt Elkander zijn van € 881 in 2017 fors gedaald naar € 717. In vergelijking met andere corporaties scoort Helpt Elkander ook goed op het onderdeel duurzaamheid. Dit betekent niet dat Helpt Elkander nu klaar is. In 2018 stelden we onze duurzaamheidsvisie vast en in 2019 starten we met het verduurzamen van een groot aantal woningen in ons bezit. Betaalbare huren is en blijft voor Helpt Elkander een belangrijk aandachtspunt. 

Resultaten Helpt Elkander vergeleken met landelijke cijfers
In de 
factsheet ziet u de resultaten van Helpt Elkander op alle prestatievelden.

Meer weten over de AEDES benchmark
Wilt u meer weten over de AEDES benchmark? Hoe werkt de benchmark? Hoeveel corporaties doen er mee? Wat zijn de belangrijkste resultaten? Jaarlijks brengt AEDES een brancherapport uit. Hierin leest u meer over de Aedes benchmark.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten