Inkomens- en huurprijsgrenzen 2019

Esther van Happen | 09 december 2018

Op 1 januari 2019 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken.

Huurtoeslag

Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De inkomensbedragen en andere voorwaarden voor huurtoeslag vindt u op deze site.

Huurgrenzen verhoogd
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gelden per 1 januari 2019 de onderstaande maximale huurgrenzen:

€ 720,42 - ​De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt). Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

€ 424,44 - de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2019. Voor jongeren onder 23 jaar geldt deze maximale grens om huurtoeslag te kunnen krijgen.
€ 607,46 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen
€ 651,03 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen. 

Toewijzen woningen

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties gelden ook in 2019 allerlei regels. De bedragen worden per 1 januari 2019 verhoogd. 

Inkomensgrenzen verhoogd
In 2019 moeten woningcorporaties tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 38.035. Daarnaast mogen ze 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 38.035 en € 42.436. Nog eens 10% mogen zij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de huurder.

Passend toewijzen onveranderd

Sinds 2016 gelden regels voor passend toewijzen. Ook in 2019 moeten corporaties zich hier aan houden. Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag mogen zij geen hoge huren vragen. 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag moet een kale huur onder de aftoppingsgrens hebben. Voor particuliere verhuurders gelden deze regels niet.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten