Succesvolle bijeenkomst duurzaamheid voor huurders Helpt Elkander

Esther van Happen | 27 november 2018

Woningstichting Helpt Elkander en het Huurdersplatform organiseerden op 26 november een bijeenkomst over duurzaamheid. Alle huurders van Helpt Elkander ontvingen hiervoor een uitnodiging. De belangstelling was enorm. De Gasterij aan de Jo van Dijkhof bood net voldoende plek voor de ruim 120 aanwezigen.

Het doel van de themabijeenkomst was het informeren van huurders over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en over de concrete plannen van Helpt Elkander. Maar ook het ophalen van de mening van huurders over dit thema. 

Joost Huijbregts van Finance Ideas peilde de mening door verschillende vragen te stellen waarop huurders door middel van handopsteking een antwoord gaven. Verrassend was dat de meerderheid niet weet wat hun huidige energieverbruik is, maar zich wel zorgen maakt over de (stijging) van de energierekening.

Energie besparen
Dat wil iedereen wel. Joost maakte duidelijk dat de corporatie daar een rol in heeft, maar dat de huurders daar ook zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het duidelijkste voorbeeld is dat van de LED-lamp. Hij rekende voor dat je de aanschafkosten in 1 jaar al hebt terugverdiend. En een belangrijke tip:  “Kijk bij de aanschaf van nieuwe apparatuur (zoals wasmachine/wasdroger/koelkast) goed naar het energieverbruik. Een hogere aanschafprijs verdient zich snel terug door een veel lager energieverbruik.”

De rol van Helpt Elkander
Helpt Elkander vindt het belangrijk om huurders te faciliteren om bij te kunnen dragen aan de energietransitie. “In ons streven naar een CO2 neutrale voorraad in 2050 leggen we de komende jaren de focus op het isoleren van onze woningen”, aldus Joris Verbeek, manager Klant en Markt. Pas later gaat Helpt Elkander investeren in installaties die energie opwekken. De concrete plannen voor de jaren 2019-2023 worden positief ontvangen.
De meeste huurders willen financieel bijdragen aan een beter geïsoleerde woning als daardoor de energierekening een stuk lager wordt.

Leren en verbeteren
Verduurzamen doen we samen. Helpt Elkander hoopt dat huurders mee willen denken en doen en dat ze begrip hebben voor de overlast die gepaard gaat met de werkzaamheden. En dat huurders aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan, zodat Helpt Elkander het daarna beter kan doen.
Dit geldt ook voor de organisatie van zo’n themabijeenkomst als deze. Op de vraag van directeur-bestuurder, Ben Wouters, wat huurders van dit soort bijeenkomsten vinden, wordt met een applaus gereageerd. Een stimulans voor Helpt Elkander om vaker bijeenkomsten over een bepaald thema te organiseren. Een mooie manier om in contact te komen met huurders en hun mening op te halen. Dit uiteraard naast de bestaande huurdersbelangenbehartiging die het Huurdersplatform Helpt Elkander voor haar rekening neemt.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten