Bas Maassen nieuwe bestuurder Helpt Elkander

Esther van Happen | 23 november 2018

Bas Maassen is per 1 januari 2019 de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Helpt Elkander. Hij volgt Ben Wouters op die in januari 2018 aantrad als interim-bestuurder na het vertrek van directeur-bestuurder Ellen van Beijsterveldt-Niels.

Keuze nieuwe directeur-bestuurder
Helpt Elkander stelde na het vertrek van Van Beijsterveldt een interim bestuurder aan. Dit om de tijd te nemen goed na te denken over de toekomst van de organisatie. Op basis van een brede verkenning heeft Helpt Elkander besloten een zelfstandige corporatie te blijven en in te zetten op verdere ontwikkeling en samenwerking. Dit om de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in Nuenen optimaal te kunnen realiseren. “Bas voldoet aan het profiel om hier op een goede wijze invulling aan te geven’’, aldus Marlie Bongaerts, voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Ervaring
Bas heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in de sector. Hij heeft diverse interim bestuursfuncties vervuld en is als adviseur actief geweest. Ook was hij 8 jaar directeur-bestuurder van een corporatie in Brabant. Bas beschouwt de keuze die Helpt Elkander heeft gemaakt als een spannende uitdaging om door samenwerking in de regio de organisatie te versterken en tegelijkertijd de eigenheid te behouden. “De voorwaarden zijn immers aanwezig om ‘dicht bij de huurder’ ook echt waar te maken en daar
onderscheidend in te zijn”, aldus Bas.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten