Jaarverslag 2017

Esther van Happen | 16 april 2018
Voor Helpt Elkander was 2017 het tweede jaar van de ondernemingsplanperiode tot en met 2018.
We zijn erin geslaagd een groot deel van onze ambities en voornemens te realiseren zoals geformuleerd in ons ondernemingsplan ' Samen vooruit'.

Infographic
In deze infographic geven wij u een helder overzicht van de behaalde resultaten in 2017.
  
 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten