Huurverhoging 2018

Esther van Happen | 09 april 2018

Jaarlijks stelt de overheid vast met hoeveel procent corporaties de huren mogen verhogen. Voor de huurverhoging in 2018 is wettelijk bepaald dat de huurprijs op individueel niveau met maximaal 3,9% mag stijgen. Voor de gezinnen met hogere inkomens is het mogelijk de huren extra te verhogen (maximaal 5,4%). Alle huren bij elkaar mogen gemiddeld over 2018 maar maximaal met 2,4% stijgen, dit heet de huursom. De huursom is inclusief het verhogen of verlagen van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie).

Beleid Helpt Elkander
Helpt Elkander heeft in overleg met het Huurdersplatform het volgende besloten voor de huurverhoging 2018:

 • we passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.
 • 0% verhoging voor de gezinnen die nu al de streefhuur of meer dan de streefhuur betalen.
 • tussen de 0,01% en 2,6% verhoging voor de gezinnen die nu nog een prijs onder de streefhuur betalen tot een maximum van die streefhuur.
 • 2,3% voor de gezinnen die een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen.

Nieuw streefhuurbeleid vanaf 1 juli 2018
De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen. De streefhuur is de prijs die Helpt Elkander redelijk vindt. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Die prijs ligt dus lager dan de huurprijs die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning. Vanaf 1 juli 2018 geldt een nieuw streefhuurbeleid. Bij de huurverhoging houden we rekening met de nieuwe streefhuren. 

Huurverhogingsvoorstel 
Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel vanaf 1 juli 2018.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant 2018 of op deze website.  
 


Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten