Helpt Elkander van vereniging naar stichting

Esther van Happen | 03 april 2018

Woningbouwvereniging Helpt Elkander gaat vanaf 3 april 2018 verder onder de naam Woningstichting Helpt Elkander. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2017 stemden de leden voor de omzetting van de vereniging naar een stichting.

Waarom veranderen?
De Woningwet is per 1 juli 2017 gewijzigd en heeft voor verenigingen belangrijke gevolgen. Veel besluiten van het bestuur moeten goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht. De aangepaste wet bepaalt dat de leden van de vereniging eerst een schriftelijk advies moeten geven voordat de Raad van Toezicht in kan stemmen. Leden moeten hiervoor bij elkaar komen in een Algemene Ledenvergadering. Het gevolg hiervan is een ingewikkeld en vertragend besluitvormingsproces met in de praktijk veelvuldig een ledenvergadering. Volgens het Huurdersplatform Helpt Elkander en Helpt Elkander zou dit een (haast) onwerkbare situatie opleveren.

Huurders behouden inspraak en invloed
Alle huurders behouden hun inspraak en invloed op de besluiten het beleid van Helpt Elkander via het Huurdersplatform Helpt Elkander. Zij voert over veel onderwerpen overleg met Helpt Elkander en brengt daar advies over uit. De huurverhoging en de begroting zijn daar voorbeelden van. Het recht om mee te praten ligt ook vast in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en in de Woningwet.

Hoe nu verder?
Eind 1919 is Woningbouwvereniging Helpt Elkander opgericht. Na bijna 100 jaar wordt Helpt Elkander nu een stichting. Ook als stichting zetten wij onze koers vol vertrouwen voort en werken wij aan het waarmaken van onze ambities. Uiteraard graag in samenwerking met onze huurders en samenwerkingspartners.

 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten