Trainee toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Helpt Elkander

Esther van Happen | 08 maart 2018

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en het belang van diversificatie van raden van toezicht in Nederland heeft de Raad van Toezicht van Helpt Elkander besloten voor één jaar een trainee aan de raad toe te voegen. De heer Edwin van Vliet vervult deze rol dit jaar. De heer Van Vliet is geen formeel lid van de Raad van Toezicht.

Gedurende dit jaar leert hij in de praktijk wat toezicht houden inhoudt. Daarbij levert hij een inhoudelijke bijdrage door met een verse en andere blik naar de organisatie en de Raad van Toezicht van Helpt Elkander te kijken. Tevens brengt Edwin specifieke kennis in over de verduurzaming van de woningen van Helpt Elkander. Dit vanuit zijn huidige baan als consultant bij Greenvis, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verduurzamen van de warmtevoorziening van de Nederlandse gebouwde omgeving.

Het initiatief gaat uit van Stichting Blikverruimers. De heer Van Vliet neemt deel aan de Blikverruimers Academie, een opleidingstraject voor jonge toezichthouders.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten