Helpt Elkander ziet geen ruimte voor huurverlaging

Esther van Happen | 08 maart 2018

Helpt Elkander heeft geen financiële ruimte om de huren te verlagen. De Woonbond startte vorige week een actie om de huren te verlagen, vanwege de ‘winst’ die corporaties zouden maken. Een corporatie maakt geen winst en alle gelden komen ten gunste van huurders en woningzoekenden.

De Woonbond meldde afgelopen week dat de corporaties gemiddeld 1.500 euro winst per huurwoning maken. Dat is het resultaat van de som van de huurinkomsten minus de kosten voor de organisatie, onderhoud, belastingen, rente en aflossingen. De investeringen, die corporaties moeten doen om in de toekomst ook aan hun taakstelling te kunnen voldoen, zijn hier niet in mee genomen. Dit zijn noodzakelijke investeringen om bestaande woningen te renoveren, transformeren of te verduurzamen en nieuwe woningen te bouwen.

Wat doet Helpt Elkander met de huur?
De komende jaren geeft Helpt Elkander de huurinkomsten uit volgens onderstaande verdeling:

 

Betaalbare woonlasten
Het betaalbaar houden van woningen is voor Helpt Elkander een belangrijke opgave. De afgelopen jaren hebben we daarom bij de huurverhoging de streefhuur als uitgangspunt genomen. De streefhuur is de redelijke prijs die een nieuwe huurder voor een woning gaat betalen. Huurders die de streefhuur al betaalden kregen 0% huurverhoging en de overige huurders kregen een huurverhoging tot aan maximaal de streefhuur.

Bij  het vaststellen van de streefhuren houden we ook rekening met wat betaalbaar is voor onze huurders. Deze prijzen liggen dan ook fors onder de prijs die we voor een woning  maximaal mogen vragen.

Vanuit onze duurzaamheidsopgave gaan we de komende jaren flink investeren in het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Dit doen we zonder of slechts tegen geringe huurverhoging. Dit betekent dat huurders kunnen besparen op hun energiekosten en dat de totale woonlasten betaalbaar blijven.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten