Huurverhoging 2018

Esther van Happen | 02 januari 2018

Jaarlijks stelt de overheid vast met welk percentage de huren verhoogd mogen worden. Sinds 2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. Dit is inclusief het optrekken of verlagen van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie).

Huurverhoging 2018
In 2018 mogen woningcorporaties de huren met gemiddeld maximaal 2,4% (inflatie van 1,4% + 1%) verhogen.
Om de doorstroming van de hogere inkomens uit de sociale huur te blijven stimuleren geldt op individueel niveau een huurverhoging van maximaal 3,9% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056 en maximaal 5,4% voor de hogere inkomens (boven € 41.056).Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten