Vertrek directeur-bestuurder Helpt Elkander

Esther van Happen | 20 december 2017

Onze directeur-bestuurder, Ellen van Beijsterveldt, heeft onlangs bekendgemaakt dat zij Helpt Elkander gaat verlaten. 

Een nieuwe uitdaging
Ellen heeft een nieuwe baan en wordt per 15 januari 2018 directeur-bestuurder bij Woonvizier in Made. Wij feliciteren haar van harte met deze stap en wensen haar veel succes.

Klaar voor de toekomst
De Raad van Toezicht vindt haar vertrek bijzonder spijtig. Ellen heeft haar taak gedurende ruim 5 jaar op voortreffelijke wijze uitgevoerd. Samen met de medewerkers en samenwerkingspartners heeft ze veel bereikt voor Helpt Elkander. Ze laat een sterke en financieel gezonde organisatie achter die een goede relatie met haar huurders en de gemeente heeft. Kortom, een organisatie die met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. De Raad van Toezicht is Ellen zeer dankbaar voor haar inzet.

Continuïteit

De heer Ben Wouters neemt per 15 januari 2018 op interim basis de directiefunctie waar. Ben is een ervaren bestuurder, die bekend is met de gemeente Nuenen en de regio, waardoor de continuïteit gewaarborgd is.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten