Buurtbemiddeling in Nuenen

Esther van Happen | 27 juli 2017

De meeste mensen zijn goede buren van elkaar. Ze gaan prettig met elkaar om, maken een praatje en komen misschien bij elkaar over de vloer. Maar soms lukt dat niet omdat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins wat langzaam uitgroeit tot een conflict en het woonplezier bederft. Dat is voor iedereen jammer. Een gesprek doet dan soms wonderen. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Géén rijdende rechter
Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters, het zijn vrijwilligers die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij doen geen uitspraken en hebben daartoe ook geen bevoegdheid. Daarom is het ook noodzakelijk dat alle betrokken partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. Gelukkig is dat heel vaak het geval en komen de partijen in bijna 70% van de gevallen tot een oplossing.

Waar kan buurtbemiddeling helpen?
In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf ook geprobeerd hebt om het probleem bespreekbaar te maken. De vragen die het meest voorkomen staan hieronder opgesomd.
 • Geluidsoverlast: U ergert zich aan het lawaai van de buren. Ze slaan met de deuren, schreeuwen, gillen, draaien harde muziek of zetten de televisie op een hoog geluidsniveau.
 • Bedreiging/treiteren/verbaal geweld: De communicatie met de buren loopt niet lekker. Voor uw gevoel is een normaal gesprek niet mogelijk. De buren zijn snel boos en doen niets met uw opmerkingen.
 • Problemen over de tuin of tuinafscheiding: Lekker in de tuin zitten is er niet meer bij. U ergert zich bijvoorbeeld aan de slechte staat van de schutting. Ook gebrekkig onderhoud, schaduw van bomen of hagen, zonder overleg snoeien, vallende bladeren en bomen zijn klassieke ‘burenproblemen’. 
 • Kinderen: Wat maken die kinderen weer een lawaai! En de buren zeggen er maar niets van. Ook niet als ze brutaal zijn, ongevraagd over de schutting kijken of steeds een bal in uw tuin schieten. Of pubers die veel lawaai maken als de ouders niet thuis zijn, harde muziek draaien en op ronkende scooters rijden.
 • Dieren: U ergert zich aan de dieren in de buurt. Blaffende honden, honden die in de tuin worden uitgelaten en voor stankoverlast zorgen of buurtkatten die in uw tuin poepen.
 • Rommel/troep/stank/viezigheid: U vindt dat de buren niet netjes zijn. Ze ruimen bijvoorbeeld niet op. Of wellicht ergert u zich aan buren die de tuin als opslagplaats gebruiken, barbecuedampen en houtkachels.
Buurbemiddeling kan niet altijd helpen
Buurtbemiddelaars kunnen in sommige gevallen niet helpen. Als er sprake is van buitengewone agressie, ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek is buurtbemiddeling niet geschikt. Ook moeten de betrokken mensen aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn en kan buurtbemiddeling geen slepende uitgekauwde conflicten bemiddelen. Conflicten binnen families, met instanties en waar een rechtsprocedure speelt, worden ook niet opgepakt.


Hoe gaat dat nu zo’n bemiddeling?
Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. Dat kan door een burger, woningcorporatie, politie of andere hulpverlener. Er volgt een telefonische intake en er worden 2 bemiddelaars geselecteerd. Die voeren een gesprek met de melder en daarna met de buren. Daarna volgt een bemiddelingsgesprek met beide partijen samen (op een neutrale locatie) en worden er afspraken gemaakt. Na enige tijd nemen de bemiddelaars nog eens contact op met beide partijen.

Mocht u een beroep willen doen op buurtbemiddeling dan kan dat door een mail te sturen naar BBdommelvallei@levgroep.nl, www.problemenmetjeburen.nl of te bellen naar de LEVgroep via nummer (0492) 59 89 89.

Als u interesse heeft om zelf een buurtbemiddelaar te worden, mag u ook contact opnemen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten