Aanpassing bezoektijden kantoor per 24 juli 2017

Esther van Happen | 21 juli 2017
Uit het onderzoek dat Helpt Elkander in april onder al haar huurders uitzette, bleek dat huurders het belangrijk vinden dat HE telefonisch beter bereikbaar is en dat er minder behoefte is aan het bezoeken van het kantoor. Verder vinden huurders het prettig als er tijd en aandacht is voor persoonlijk contact en willen ze proactief geïnformeerd worden.

Aanpassing openingstijden
Op basis van deze wensen hebben we besloten de openingstijden van het kantoor per 24 juli 2017 aan te passen. Het kantoor is voornamelijk nog op afspraak te bezoeken. Hierdoor hebben medewerkers alle tijd en aandacht voor de klant en hoeft de klant niet te wachten. Door op vrijdagochtend het kantoor te sluiten, is er op andere momenten meer ruimte voor persoonlijk contact.
Telefonisch blijven we bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur met uitzondering van de lunchpauze van 12-13 uur.Meer informatie
Meer informatie over de acties die Helpt Elkander gaat uitzetten leest u in de folder zoals door alle huurders per post ontvangen.


Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten