Fout in definitieve berekening huurtoeslag 2014

Esther van Happen | 18 juni 2015
Jaarlijks verhoogt Helpt Elkander uw huur per 1 juli. Als u huurtoeslag ontvangt heeft de huurverhoging invloed op de hoogte van uw toeslag.
Bij de jaarlijkse huurverhoging hoeft u de nieuwe huurprijs niet zelf door te geven aan de Belastingdienst, maar doet Helpt Elkander dit voor u. De Belastingdienst past dan niet direct uw huurtoeslag aan, maar verwerkt de huurverhoging in de definitieve berekening die u na afloop van het jaar ontvangt.

Definitieve berekening huurtoeslag
Helaas hebben wij onlangs geconstateerd dat wij na de huurverhoging in 2014 de verkeerde huurprijzen aan de Belastingdienst hebben doorgegeven. Hierdoor klopt de definitieve berekening over 2014 en de voorschotbeschikking voor 2015 dus niet. Dit vinden wij heel vervelend en wij bieden hiervoor dan ook onze excuses aan.

Oplossing
Helpt Elkander heeft uiteraard meteen contact gezocht met de Belastingdienst om tot een oplossing te komen. Wij hebben nu de juiste gegevens aangeleverd. De Belastingdienst gaat nu een herstelactie uitvoeren. Zodra deze gereed is melden zij dat bij ons. Wij zullen u vervolgens weer via berichtgeving op deze website laten weten wanneer u een nieuwe definitieve berekening kunt verwachten.

Vragen?
Indien u vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen via (040) 283 45 08.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten