Helpt Elkander vraagt inkomensgegevens op bij Belastingdienst

Esther van Happen | 24 april 2014
Ter voorbereiding op de jaarlijkse huurverhoging heeft Helpt Elkander de inkomensgegevens van de huurders met een contract voor een sociale huurwoning opgevraagd bij de Belastingdienst. Deze week ontvangt u hierover een brief van de Belastingdienst.

Helpt Elkander maakt gebruik van de mogelijkheid tot het opvragen van inkomensgegevens om een besluit te kunnen nemen over de huurverhoging die per 1 juli 2014 in gaat. De maximale huurverhoging hangt af van uw inkomen.
Helpt Elkander ontvangt geen exacte inkomenscijfers, maar een indicatie van de inkomenscategorie van uw huishoudinkomen.
Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met het huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2014. In deze brief staat ook in welke gevallen u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten