Koopgarant

Koopgarant maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen. Met Koopgarant koopt u een woning namelijk met een aantrekkelijke korting van 20% op de verkoopprijs. U wordt vervolgens gewoon volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende voordelen en verantwoordelijkheden. Wij vragen wel van u dat u de woning weer aan ons terug verkoopt als u gaat verhuizen.

Koopgarant in het kort:

 • Er is een vast kortingspercentage van 20%. Een onafhankelijk taxateur stelt de marktwaarde vast en de prijs ligt door de korting altijd lager dan die marktwaarde.
 • U bent verplicht uw Koopgarantwoning terug te verkopen aan Helpt Elkander op het moment dat u wilt verhuizen. Ook dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Wanneer u aangeeft dat u uw woning wilt verkopen, regelen wij de terugkoop.
 • Bij de taxatie blijkt of de waarde van uw woning gestegen of gedaald is. Omdat u bij de aankoop van uw woning de aankoopprijs heeft gedeeld met Helpt Elkander (in de vorm van de korting), wordt ook de waardeverhoging of -daling gedeeld met Helpt Elkander. Wij delen dus de waardeontwikkeling met u, ongeacht of het om winst of verlies gaat.

Kijk voor meer informatie over Koopgarant op: www.opmaat.nl

Koopgarant woning kopen:

Helpt Elkander heeft in de afgelopen jaren 53 nieuwbouwwoningen verkocht onder de voorwaarden van Koopgarant. Omdat Helpt Elkander de woningen terugkoopt op het moment dat de kopers willen verhuizen, komen er met regelmaat woningen terug in eigendom van Helpt Elkander. Helpt Elkander biedt deze woningen vervolgens weer opnieuw te koop aan onder de Koopgarantvoorwaarden.

De beschikbare Koopgarantwoningen worden via www.Wooniezie.nl te koop aangeboden. Iedereen heeft vervolgens de mogelijkheid om hun interesse binnen gestelde reactietermijn kenbaar te maken. Alle geïnteresseerden worden volgens onderstaande criteria gerangschikt. Degene die volgens deze rangschikking bovenaan staat, krijgt de woning aangeboden.
Voor elke beschikbare woning, moet de interesse opnieuw kenbaar gemaakt worden. Houdt wooniezie dus goed in de gaten of vul uw zoekprofiel in als u interesse in een Koopgarant woning heeft.

Criteria:

1. Starters gaan voor niet starters. Dit houdt in dat personen die nooit een woning in eigendom hebben gehad (huren is geen eigendom) boven mensen komen die een woning in eigendom hebben of ooit hebben gehad.

2. Huurders van Helpt Elkander gaan voor niet huurders (indien er meerdere huurders zijn, wordt er gekeken naar de langste totale huurtijd. Dit kan over meerdere woningen zijn).

3. Alle overige zijn gelijk.

Indien naar het hanteren van deze criteria geïnteresseerden gelijk staan, wordt door middel van loting  een rangschikking bepaald.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten