Woningruil

Als u een woning huurt bij Helpt Elkander, kunt u van woning ruilen met een huurder van iedere verhuurder binnen Nederland. Tenminste, als u daarvoor beiden toestemming hebt gekregen van de verhuurder(s). Ook woningruil binnen het woningbestand van Helpt Elkander is mogelijk. Op www.woningruil.nl vindt u meer informatie over ruilwoningen.

Ruilpartners

Als u een ruilpartner heeft gevonden, dan kunt u de ruil schriftelijk bij ons aanvragen. Uw ruilpartner vraagt de ruil aan bij zijn of haar verhuurder. Houd daarbij in ieder geval rekening met de volgende zaken:

 • De huurprijs van de woning past bij uw inkomen en de woning past bij uw gezinssamenstelling.
 • U heeft beiden een verhuurdersverklaring.
 • U heeft beiden geldige legitimatiebewijzen of verblijfsvergunningen.
 • U neemt de woning over met alle veranderingen die de vorige huurder aan de woning heeft aangebracht en door de verhuurder zijn goedgekeurd.

Beoordeling

Zodra u een verzoek voor toestemming heeft ingediend, bekijken wij of uw ruilpartner voldoet aan de voorwaarden en of de woning die u van ons huurt in goede staat verkeert. Een opzichter maakt dan afspraken met u over de oplevering en eventuele herstelwerkzaamheden. Helpt Elkander bevestigt dit aan de toekomstige huurder(s) en spreekt af wanneer de huurovereenkomst kan worden getekend. Vergeet niet dat u de hu(u)r(en) van de woning(en) dan nog schriftelijk moet opzeggen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten