Woningbezit

Helpt Elkander verhuurt en beheert momenteel ca. 1.350 woningen in de gemeente Nuenen c.a. Ons woningbezit ligt verspreid over de verschillende kerkdorpen en wijken en bevat woningen voor verschillende doelgroepen.
Helpt Elkander heeft woningen voor gezinnen, één- en tweepersoonshuishoudens, starters en senioren.

Woningen voor jongeren van 18 t/m 22 jaar

Helpt Elkander heeft een aantal woningen gelabeld voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Deze woningen hebben een huurprijs onder de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.

Een aantal woningen in de onderstaande complexen is gelabeld voor jongeren:

 • Van de Schoorhof
 • Europalaan
 • Hondsdrafstraat

Ouderenwoningen

Helpt Elkander heeft een aantal woningen gelabeld voor 55-plussers. Dit houdt in dat de woningen alleen worden toegekend aan woningzoekenden waarvan minimaal één persoon 55 jaar of ouder is. Daarnaast mogen er geen minderjarige kinderen inwonen.

De onderstaande complexen zijn gelabeld voor 55-plussers:

 • Hugo Brouwerhof
 • Zuster Celinehof
 • Goudvinkhof
 • Lindenhof laagbouw (3 complexen van 2 hoog)
 • Bernhardstraat (enkele woningen)

Woningen met zorg

Helpt Elkander bezit twee complexen met woningen waarbij zorg geleverd wordt. Dit betreft een aantal woningen in Jo van Dijkhof en woningen in Sien de Grootstraat in Nuenen. Deze woningen worden verhuurd via de zorgverlener: Archipel. 
Indien u in aanmerking wil komen voor  één van deze woningen, kunt u contact opnemen met het informatiepunt, telefoonnummer (040) 263 59 99 of met Petra van der Burgt via: petra.van.der.burgt@archipelzorggroep.nl.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten