Ik zoek een garage

Helpt Elkander verhuurt ook garageboxen en parkeerplaatsen. Als er een garagebox of parkeerplaats vrijkomt, dan wordt deze via Wooniezie.nl geadverteerd.
Huurders in de directe omgeving van de betreffende garagebox of parkeerplaats krijgen voorrang. Als huurders uit directe omgeving geen interesse hebben, zal de garagebox of parkeerplaats verloot worden onder andere gegadigden.

Indien er aanbod is, kunt u deze terugvinden op Wooniezie.nl. Om te kunnen reageren op een garage moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij Wooniezie. Vervolgens kunt u een zoekprofiel aanmaken en daarin aangeven dat u op zoek bent naar een garage. Op het moment dat er een garage beschikbaar komt, krijgt u een tipbericht.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten