• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet houdt in dat huurders met in verhouding een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houdt Helpt Elkander al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Hoe werkt de huurverlaging?

Helpt Elkander heeft in januari bij de Belastingdienst gegevens opgevraagd van de huurders die in een woning wonen met een huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst (huishoudgrootte en inkomensgegevens over 2019) hebben ruim 200 huurders in maart een huurverlagingsvoorstel van ons ontvangen.
Huurders die vanaf 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen zelf een huurverlaging aanvragen. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: de hoogte van uw huidige netto huur, uw inkomen en de huidige samenstelling van uw huishouden. Heeft u vanaf 2020 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. 

In het onderstaand overzicht zijn de inkomens en de kale huren opgenomen per type huishouden. De kale huur is de prijs die u betaalt zonder eventele extra kosten voor stroom, schoonmaakkosten etc. 

Samenstelling huishouden

Bruto inkomen lager dan 

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1 persoon zonder AOW

€23.725,-

€ 633,25

€ 633,25

1 persoon met AOW op 1-1-2021

€23.650,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen

€32.200,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd op 1-1-2021)

€32.075,-

€ 633,25

€ 633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€ 678,66

€ 678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd op 1-1-2021) 

€32.075,-

€ 678,66

€ 678,66

Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Huishoudens die vanaf 2020 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen zelf een verzoek indienen bij Helpt Elkander. Er moet dan minimaal zes maanden sprake zijn van een inkomensdaling. Bij uw aanvraag moet u kunnen aantonen dat uw inkomen minstens 6 maanden onder de voor u geldende inkomensgrens valt.

Wij vragen u om de volgende bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag:
– Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder.
– Een actuele verklaring van de samenstelling van het huishouden; deze kunt u afhalen bij de gemeente of zelf een verklaring opstellen die u ondertekent.
U kunt de gegevens sturen naar info@helpt-elkander.nl.

Voor uw aanvraag kunt u gebruikmaken van de gratis modelbrief 'Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021' van de Woonbond. U kunt uw aanvraag doen tot 31 december 2021. 

Helpt Elkander zal binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel doen

De huurverlaging gaat dan in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. 

Verder nog goed om te weten

• Is uw netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
• Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.
• Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij de berekening van het gezamenlijke inkomen per huishouden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via (040) 283 45 08.

 

 

Webdesign: De Geus Internet