• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging 2021

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. In februari 2021 maakte de overheid bekend dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet verhoogd worden per 1 juli. Goed nieuws voor onze huurders! 

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

Ieder jaar passen we o1 juli de huren aan, maar dit jaar blijven de huren van alle sociale huurwoningen gelijk. We mogen de huren wel verhogen als een woning vrij komt.  

Omdat de huren per 1 juli niet worden verhoogd, ontvangen huurders geen brief dit jaar.   
Betaalt u naast de huur voor uw woning ook servicekosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak? Dan ontvangt u voor 1 mei wel gewoon de jaarlijkse afrekening van de servicekosten 

Een aantal huurders komt dit jaar in aanmerking voor huurverlaging

Als dit voor u geldt, heeft u hierover in maart een brief van ons ontvangen. Heeft u vanaf 2020 te maken gehad met een inkomensdaling? En is uw inkomen de laatste 6 maanden lager dan de inkomensgrens? Dan kan het zijn dat u geen brief heeft gehad, maar toch in aanmerking komt voor huurverlaging. Kijk hier of u voldoet aan de voorwaarden en hoe u de huurverlaging kunt aanvragen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via (040) 283 45 08 of info@helpt-elkander.nl 

Komt u niet in aanmerking voor eenmalige huurverlaging, maar heeft u wel betalingsproblemen?

Dan roepen wij u op om zeker contact met ons op te nemen! We gaan samen met u op zoek naar een oplossing en kijken in welke vorm maatwerk mogelijk is in de vorm van een betalingsregeling, huurbevriezing of huurverlaging. Juist in deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te kijken en snappen we dat het voor onze huurders een onzekere tijd kan zijn. 

Voor garages, parkeerplaatsen en vrije sector woningen gelden andere regels 

De huren van garages en parkeerplaatsen worden per 1 juli verhoogd met 1,4%. De huur van vrije sector woningen wordt in 2021 verhoogd met 2,4%. Huurders ontvangen hierover bericht van ons voor 1 mei. 

Bezwaar huurverhoging (vrije sector) 

Bent u het niet eens met ons voorstel voor huurverhoging? Wij vragen u om eerst bezwaar te maken bij Helpt Elkander. Bent u het niet eens met onze reactie? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie geeft dan een niet-bindend advies. Door de coronacrisis kan het een onzekere tijd voor u zijn. Maakt u zich zorgen of u de huur op tijd kunt betalen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij samen of en op welke manier maatwerk mogelijk is, zoals een betalingsregeling, huurbevriezing of huurverlaging. 

Wilt u liever rechtstreeks bezwaar maken bij de Huurcommissie? 

Huurders in de vrije sector krijgen in 2021 voor het eerst de mogelijkheid om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie. Bezwaar maken heeft alleen zin als de voorgestelde huurverhoging niet voldoet aan de gestelde criteria. Meer informatie over in welke gevallen u bezwaar kunt maken en hoe u dat doet, vindt u op de site van de Rijksoverheid en op de site van de Huurcommissie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2021. 

 

 

Webdesign: De Geus Internet