• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. 

Wettelijke regels huurverhoging

Jaarlijks stelt de overheid vast met hoeveel procent corporaties de huren mogen verhogen. Voor de huurverhoging in 2019 is wettelijk bepaald dat de huurprijs op individueel niveau met maximaal 4,1% mag stijgen. Voor de gezinnen met hogere inkomens is het mogelijk de huren extra te verhogen (maximaal 5,6%). Alle huren bij elkaar mogen gemiddeld over 2019 maar maximaal met 2,6% (inflatie van 1,6% + 1%) stijgen, dit heet de huursom. De huursom is inclusief het verhogen of verlagen van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie).

Sociaal Huurakkoord

Op 18 december 2018 hebben Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord bereikt. In het akkoord is afgesproken dat alle huren bij elkaar gemiddeld over 2019 maar maximaal met 1,6% (inflatie) mogen stijgen. Ook zijn er in het Huurakkoord afspraken gemaakt over maatwerk voor mensen met een laag inkomen en een relatief hoge huur.

Beleid Helpt Elkander

Helpt Elkander heeft in overleg met Huurdersplatform Helpt Elkander het volgende besloten voor de huurverhoging 2019.

Voor de sociale huurwoningen geldt:

De huur van de woningen met een geliberaliseerd huurcontract verhogen we met 2,6%.

Uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel

Voor 1 mei heeft u van ons een brief ontvangen met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel vanaf 1 juli 2019.

Komt u door de huurverhoging in betaalbaarheidsproblemen?

Het kan zijn dat u recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging. In dit overzicht vindt u meer informatie.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

Als u denkt in aanmerking te komen voor huurbevriezing of huurverlaging, kunt u dit aanvragen. Dit kunt u doen tot 1 juli 2019. U kunt hiervoor gebruikmaken van de voorbeeldbrief van de Woonbond. U ontvangt dan een bevestiging van ons met het verzoek de volgende bewijsstukken aan te leveren:

Vervolgens controleren wij uw gegevens. Wij indexeren uw inkomen naar 2019. Als alles klopt, bevriezen wij uw netto huurprijs. Wij verhogen uw huurprijs dan niet per 1 juli 2019. De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Wij betalen de eventueel teveel betaalde huur later aan u terug.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2019. Of kijk bij de veel gestelde vragen over de huurverhoging.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u gegevens nodig die in de huurverhogingsbrief staan.
Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u bij veel gestelde vragen bezwaar indienen.

 

 

Webdesign: De Geus Internet