• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. 

Het zijn onzekere tijden. Met zorgen over uw eigen gezondheid en/of die van uw naasten. Zorgen over werk en inkomen door alle maatregelen die zijn getroffen. Wij leven dan ook mee met iedereen die op wat voor manier geraakt is door het coronavirus. U vraagt zich misschien af waarom we dan toch een huurverhoging doorvoeren. We leggen dit graag aan u uit.

We doen wat nodig is om door deze crisis heen te komen

Tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor onze opgaven. Zoals het toevoegen van minimaal 150 sociale huurwoningen in 5 jaar tijd vanwege het grote tekort aan betaalbare woningen in Nuenen. En het verduurzamen van ruim 440 woningen, om de woonlasten betaalbaar te houden en natuurlijk een bijdrage te leveren aan een schoner klimaat. Ook vinden het we belangrijk dat iedereen mee kan (blijven) doen aan de samenleving en willen we ervoor zorgen dat mensen in leefbare en prettige wijken met elkaar samenleven. Het is belangrijk om ook naar de toekomst te kijken en er dus voor te zorgen dat de geplande projecten doorgaan. Voor de huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders. Om onze opgaven te realiseren zijn we afhankelijk van onze huurinkomsten. Daarom voeren we ook dit jaar een beperkte huurverhoging door.

Bij de huurverhoging houden we rekening met onze huurders

We volgen de wettelijke regels en het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent dat de huren van onze sociale huurwoningen gemiddeld met maximaal 2,6% (inflatie) stijgen. Dit is exclusief de huurstijgingen bij het toewijzen van een woning aan nieuwe bewoners (harmonisatie). Helpt Elkander voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging door, maar neemt de streefhuur als uitgangspunt bij de huurverhoging. De huur van woningen met een huur op of boven de streefhuur wordt niet verhoogd. De huur van de overige woningen worden met maximaal 4,5% verhoogd tot de (nieuwe) streefhuur. We verlagen de huur niet naar de geldende streefhuur. In het geval dat er een betaalbaarheidsprobleem ontstaat, kan er op individueel niveau maatwerk geleverd worden. De huur wordt dan mogelijk alsnog verlaagd naar streefhuur. 

Wat kunt u doen als u in de financiële problemen komt?

Ons advies is zoals altijd: neem snel contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Onze medewerkers kijken graag samen met u wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen.
Wij zetten ons maximaal in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft in deze onzekere tijd. U bereikt onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. In dit overzicht vindt u meer informatie. Op de site van de Woonbond kunt een online check doen om er achter te komen of u hiervoor in aanmerking komt.
Komt u in aanmerking? Vraag het dan voor 1 juli 2020 bij Helpt Elkander aan. Op de site van de Woonbond leest u meer informatie over het aanvragen van huurbevriezing of huurverlaging.

Uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel

Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel vanaf 1 juli 2020.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2020

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie.  Hiervoor heeft u gegevens nodig die in de huurverhogingsbrief staan.
Meer informatie over in welke gevallen u bezwaar kunt maken en hoe u dat doet, vindt u op de site van de Rijksoverheid en op de site van de Huurcommissie.

 

 

Webdesign: De Geus Internet