• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging 2023

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur verhoogd mag worden. In 2023 is dat maximaal 2,6% voor sociale huurwoningen en maximaal 4,1% voor vrije sectorwoningen.

Naast dat Helpt Elkander de huren per 1 juli verhoogt, geldt dit jaar ook de verplichte eenmalige huurverlaging naar € 575,03 voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Ongeveer 540 huurders van Helpt Elkander komen hiervoor in aanmerking. Dit is een groot aantal, waardoor er per saldo bij Helpt Elkander geen sprake is van een huurverhoging, maar een huurverlaging.

Hieronder leest u meer over de huurverhoging die Helpt Elkander dit jaar doorvoert.

Huurverhoging per 1 juli 2023

Met Huurdersplatform Helpt Elkander hebben wij de volgende afspraken gemaakt over de huurverhoging per 1 juli 2023:

Voor sociale huurwoningen (met uitzondering van de huurders die een huurverlaging krijgen per 1 juli) geldt het volgende:

 

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens

€48.836 - €57.573

Hoger dan €57.573

Meerpersoonshuishoudens

€56.513 - €76.764

Hoger dan €76.764

Huurverhoging

Maximaal €50*

Maximaal €100*

*) Maar niet verder dan maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning

Voor de vrije sectorwoningen:
De huurprijs voor de vrije sector woningen verhogen we met 4,1%. Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Voor de garages:
De huurprijs voor de garages/parkeerplaatsen verhogen we met 2,6%.

Alle huurders ontvangen voor 1 mei van ons een brief

Met daarin de voorgestelde huurverhoging.
Betaalt u servicekosten? De afrekening van de servicekosten heeft u dit jaar al eerder ontvangen.

Bezwaar huurverhoging

Redenen om bezwaar te maken
Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er naast de reguliere bezwaarredenen nog aanvullende bezwaarredenen mogelijk. Bijvoorbeeld als uw (gezins)inkomen na 2021 is gedaald. Of als er een persoon is meegeteld in uw huishouden die per 1 juli 2023 niet meer tot het huishouden behoort.

Lees op de website van de Huurcommissie om welke redenen u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie over wanneer u bezwaar kunt maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u hier.

Op de website van de Woonbond kunt u met de online check eenvoudig controleren of de huurverhoging aan de regels voldoet en of u bezwaar kunt maken.

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Dan moet uw bezwaar uiterlijk op 30 juni bij ons binnen zijn. U kunt gebruik maken van deze voorbeeldbrief.

Heeft u moeite om rond te komen?

Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met de hoge energiekosten en stijgende prijzen in de winkels. Ons advies is zoals altijd: neem snel contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Onze medewerkers kijken graag samen met u wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen. U bereikt onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2023. Heeft u liever een papieren versie van de Huurkrant 2023? Vraag er gerust naar. In ons kantoor liggen gedrukte exemplaren. Als u dat liever heeft, mag u er één meenemen.

Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik een huurverhoging?
De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen en woningen te kunnen onderhouden en beheren. De kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer stijgen jaarlijks. Daarom is een huurverhoging nodig.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2023?
Voor alle huurders die automatisch de huur betalen, verhogen wij het af te schrijven bedrag vanaf 1 juli. Ook op de digitale acceptgirokaart passen wij het bedrag aan. Maakt u zelf iedere maand de huur over, pas dan zelf het huurbedrag aan per 1 juli.

Moet ik iets doen voor mijn huurtoeslag?
Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Controleer via toeslagen.nl of de gegevens goed verwerkt zijn. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging

Weet Helpt Elkander nu hoeveel ik verdien?
Helpt Elkander heeft bij de Belastingdienst de inkomensgegevens van de adressen van huurders opgevraagd. De Belastingdienst heeft voor deze adressen codes verstrekt die aangeven in welke categorie de inkomens vallen. Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen.

Naar welke inkomensgegevens wordt gekeken?
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gekeken naar het inkomen van 2021 en naar de samenstelling van het huishouden in februari 2023.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Alle inkomens van de huurder(s) en eventuele medebewoners van de woonruimte bij elkaar opgeteld.

Tellen alle inkomens mee?
Alle inkomens tellen mee, ook die van medebewoners. Het inkomen van medebewoners die op 1 januari 2021 nog geen 23 jaar waren, telt alleen als dat inkomen boven het minimumloon ligt. De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch; op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

 

Webdesign: De Geus Internet