• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging 2022

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur verhoogd mag worden. In 2021 mocht de huur van een sociale huurwoning niet verhoogd worden. Per 1 juli 2022 mag dit weer wel. Hieronder leest u hoeveel huurverhoging Helpt Elkander dit jaar doorvoert. Uiteraard houden wij ons aan de regels die vanuit de overheid gelden.

Huurverhoging per 1 juli 2022

Met het Huurdersplatform Helpt Elkander hebben wij de volgende afspraken gemaakt over de huurverhoging per 1 juli 2022:

Voor sociale huurwoningen:

Voor de vrije sectorwoningen:
De huurprijs voor de vrije sector woningen verhogen we met 3,3%. Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Voor de garages:
De huurprijs voor de garages/parkeerplaatsen verhogen we met 2,3%.

Alle huurders ontvangen voor 1 mei van ons een brief

Met daarin de voorgestelde huurverhoging. Betaalt u servicekosten? Dan vindt u ook een afrekening van de servicekosten bij de brief.

Bezwaar huurverhoging

Redenen om bezwaar te maken
Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er naast de reguliere bezwaarredenen nog aanvullende bezwaarredenen mogelijk. Bijvoorbeeld als uw (gezins)inkomen na 2020 is gedaald. Of als er een persoon is meegeteld in uw huishouden die per 1 juli 2022 niet meer tot het huishouden behoort.

Lees op de website van de Huurcommissie om welke redenen u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Hoe bezwaar maken?
Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging? Op de website van de Huurcommissie leest u hoe u het bezwaar in kunt dienen.
U kunt gebruik maken van een voorbeeldbrief.
Let op: uw bezwaar moet uiterlijk op 30 juni bij ons binnen zijn.

Heeft u moeite om rond te komen?
Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met de hoge energiekosten en stijgende prijzen in de winkels. Ons advies is zoals altijd: neem snel contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Onze medewerkers kijken graag samen met u wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen. U bereikt onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2022.

Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik een huurverhoging?
De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen en woningen te kunnen onderhouden en beheren. De kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer stijgen jaarlijks. Daarom is een huurverhoging nodig.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2022?
Voor alle huurders die automatisch de huur betalen, verhogen wij het af te schrijven bedrag vanaf 1 juli. Ook op de digitale acceptgirokaart passen wij het bedrag aan. Maakt u zelf iedere maand de huur over, pas dan zelf het huurbedrag aan per 1 juli.

Moet ik iets doen voor mijn huurtoeslag?
Verandert er verder niets in uw situatie, dan hoeft u niets te doen. Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Controleer via toeslagen.nl of de gegevens goed verwerkt zijn. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke  huurverhoging

Weet Helpt Elkander nu hoeveel ik verdien?
Helpt Elkander heeft bij de Belastingdienst de inkomensgegevens van de adressen van huurders opgevraagd. De Belastingdienst heeft voor deze adressen codes verstrekt die aangeven in welke categorie de inkomens vallen. Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen.

Naar welke inkomensgegevens wordt gekeken?
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gekeken naar het inkomen van 2020 en naar de samenstelling van het huishouden in februari 2022.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Alle inkomens van de huurder(s) en eventuele medebewoners van de woonruimte bij elkaar opgeteld.

Tellen alle inkomens mee?
Alle inkomens tellen mee, ook die van medebewoners. Het inkomen van medebewoners die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen als dat inkomen boven het minimumloon ligt. De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch: op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

 

Webdesign: De Geus Internet