Overlast en strafbare feiten

Criminele overlast kan veel met mensen doen en wij hopen dat het u bespaard blijft. Mocht u er toch mee te maken krijgen, lees dan de volgende adviezen goed door.

Overlast

U deelt uw woonomgeving met veel andere mensen. Mensen met allemaal hun eigen gewoontes, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby's. Dat is vaak gezellig, maar verschillen in leefgewoontes kunnen ook leiden tot irritaties.

Probeer er eerst zelf uit te komen

Prettig samenleven kan wanneer u rekening met elkaar houdt en elkaar de ruimte geeft. Als u toch geïrriteerd raakt door het gedrag van uw buren, dan is een goed gesprek vaak al genoeg om het probleem op te lossen. In veel gevallen zijn mensen zich er helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken en zo kan het zijn dat ook u, zonder dat u het weet, zorgt voor ergernis. In een gesprek kunt u proberen afspraken te maken.

Drie belangrijke voorwaarden voor prettig samenleven zijn:

 • Zorg voor een goede verstandhouding met uw buren.
 • Houd contact. Een 'aangekondigd' geluid zoals bij een feestje of klussen ervaren buren vaak als minder storend.
 • Probeer eerst zelf met uw buren te overleggen wanneer u zich aan iets stoort, voordat u anderen inschakelt.

Maak overlast altijd bespreekbaar. Een goed gesprek tussen buren lost vaak veel op.

Gratis hulp van Buurtbemiddeling

Vindt u het lastig om buurtgenoten aan te spreken? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met Buurtbemiddeling. U krijgt dan gratis tips en hulp van getrainde vrijwilligers. Op die manier lukt het vaak om samen met uw buren tot een oplossing te komen.
U kunt contact opnemen met de vrijwilligers van Buurtbemiddeling in Nuenen via (040) 286 75 25 of mail naar bbdommelvallei@levgroep.nl. Meer informatie kunt u vinden in de folder over Buurtbemiddeling.

Als overleg niet (meer) helpt

Komt u er samen niet uit, vul dan het formulier melding overlast in en stuur dit naar Helpt Elkander. Vindt u het prettig om een van onze medewerkers te spreken over uw klacht? Dan kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers van het team wonen via (040) 283 45 08. Vervolgens kijken we samen met u hoe we de overlast kunnen aanpakken.

Het is belangrijk dat u uw klachten altijd schriftelijk bij ons meldt. In extreme gevallen kan namelijk een juridische procedure nodig zijn om de overlast te stoppen. In dat geval willen wij een dossier met bewijsmateriaal kunnen overleggen. Het is daarom goed om steeds zo veel mogelijk informatie over de overlast te geven en bij iedere overlastsituatie een nieuwe melding in te dienen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van elke schriftelijke melding. Uiteraard behandelen wij uw melding strikt vertrouwelijk.
Wij adviseren u om ook melding of aangifte te doen bij de politie en ons daarvan een kopie te sturen. Is er sprake van bedreiging, mishandeling, vernieling of geluidsoverlast? Bel dan altijd de politie op 0900 - 8844 en in noodgevallen op 112. Bij sommige overlastsituaties kan de gemeente optreden, bijvoorbeeld bij vervuiling van openbaar groen. Meld dit soort overlast dan ook altijd bij uw gemeente. Houd er rekening mee dat procedures met betrekking tot overlast vaak langdurige procedures zijn.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten