Huisbewaring

Er kunnen situaties zijn waarbij u als huurder voor even geen gebruik kan maken van uw woning. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij u dan toestemming geven dat uw woning tijdelijk door iemand anders bewoond wordt. Dit noemen we huisbewaring.
Als wij toestemming verlenen stellen wij een overeenkomst huisbewaring op die u en uw huisbewaarder moeten ondertekenen. 

Voorwaarden huisbewaring

 • Huisbewaring is alleen mogelijk als de huurder de woning tijdelijk verlaat voor:

 • Werk of studie in het buitenland
 • Een langdurige reis (langer dan 3 maanden)
 • Verzorging elders
 • Detentie
 • Huisbewaring geldt voor een periode van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar. Het is mogelijk te verlengen met maximaal 1 jaar. In geval van proef samenwonen is de termijn maximaal 1 jaar.
 • De huisbewaarder is minimaal 18 jaar en heeft geen zelfstandige woning.
 • Er mag geen overbewoning ontstaan. Overbewoning wil zeggen dat de grootte van de woning niet in verhouding staat tot het aantal personen dat er woont.

 • Voor de huisbewaarder is geen inkomenseis van toepassing.

 • De huisbewaarder behoudt de eventuele inschrijfduur bij Wooniezie.

 • De huisbewaarder moet zich op het tijdelijke adres inschrijven in het Gemeentelijke Basisadministratie. Dit kan door de overeenkomst voor huisbewaring te overleggen.

 • Als er sprake is van huurachterstand of overlast, geven wij geen toestemming voor huisbewaring.

 • De huurder ondertekent een huuropzeggingsformulier tegelijkertijd met de overeenkomst huisbewaring. De huuropzegging wordt gedateerd, één maand na het einde van de huisbewaring. Bij tijdige terugkeer wordt het huuropzeggingsformulier vernietigd.

 • Huurtoeslag is niet in alle gevallen mogelijk, u kunt via de belastingdienst nagaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.
 • Tijdens de periode van huisbewaring blijft de huurder verantwoordelijk voor de rechten en plichten genoemd in de huurovereenkomst. De huurder blijft ook verantwoordelijk voor de huurbetaling.
 • Het maximale huurbedrag bij huisbewaring
 • Voor een lege woning: max de bruto maandhuur die u aan ons betaalt.
 • Voor een gestoffeerde woning: max 110% van de bruto maandhuur.
 • Voor een gestoffeerde en gemeubileerde woning: max 125% van de bruto maandhuur.

Huisbewaring aanvragen

Als u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet kunt u huisbewaring aanvragen via het formulier huisbewaring.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden voor huisbewaring? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten