Servicekosten

Afhankelijk van de straat of het woongebouw waar u woont, kunnen de servicekosten onder andere bestaan uit:

 • schoonmaak en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten;
 • elektra gemeenschappelijke ruimten;
 • gemeenschappelijk waterverbruik.

Voorschot servicekosten

Wij brengen de servicekosten als voorschot in rekening en verrekenen dit één keer per jaar met de werkelijk gemaakte kosten. Bij deze jaarlijkse verrekening ontvangt u een specificatie van de kosten. Blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten sterk afwijken van het voorschot, dan passen we de servicekosten aan. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over servicekosten.

Vragen over service

Heeft u klachten of vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u het beste direct contact met ons opnemen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten