Huurtoeslag

Bij een groot aantal woningen van Helpt Elkander is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit is echter niet alleen afhankelijk van de hoogte van de huurprijs maar ook van de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en gezinssamenstelling. 

Proefberekening maken

Om te beoordelen of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, kunt u op site van de belastingdienst een proefberekening maken. Op die website vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.
Voor het maken van de proefberekening heeft u een aantal gegevens nodig zoals uw huurprijs, uw laatste inkomstenbelastingaangifte en bijbehorende (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan kunt u een recente jaaropgave of loonstrook gebruiken. Bent u getrouwd of is er iemand met wie u samenleeft, dan is dat uw toeslagpartner. Dat kunnen ook verdienende kinderen zijn. U heeft dan eveneens hun gegevens nodig.
Als u vervolgens alle vragen beantwoordt, berekent het systeem op basis van de ingegeven informatie of u huurtoeslag kunt krijgen.

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag vraagt u aan via de site van de belastingdienst. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via de Belastingtelefoon: 0800 05 43.

Wijzigingen doorgeven

U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u elk jaar automatisch de 'voorschotbeschikking' voor het volgende jaar van de Belastingdienst. Controleer de gegevens op uw beschikking goed. Als in de loop van het jaar uw inkomen of woonsituatie verandert, of als de gegevens op uw beschikking niet kloppen, is het verstandig meteen een wijziging door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te veel huur betaalt of dat u opeens veel terug moet betalen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten