Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden problemen krijgt met het betalen van de huur. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing. Neem dus tijdig contact met ons op en voorkom onnodig veel problemen bij het betalen van de huur. 

Ondersteuning

Het treffen van een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. Dit brengt geen kosten met zich mee. Wij kunnen ook bekijken of er instanties zijn die u verder kunnen helpen. Als er meer speelt dan alleen een huurachterstand, kunt u contact opnemen met de LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Maatregelen

Zodra er daadwerkelijk huurachterstand ontstaat, zijn we bij Helpt Elkander duidelijk. Wij ondernemen dan de volgende stappen:

 1. Betalingsherinnering

  Is de huur niet op tijd binnen, dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. U kunt dan alsnog de huur betalen of een betalingsregeling met ons treffen.
 2. Aanmaning

  Als u niet reageert op onze betalingsherinnering ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt dan een laatste kans om de huur alsnog te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen.
 3. Deurwaarder

  Als u niet reageert op onze aanmaning, zijn wij genoodzaakt om de vordering in handen te geven aan een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente zijn dan altijd voor uw rekening. Met onze goedkeuring kunt u via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. Als u de afspraak met de deurwaarder niet nakomt dan kan de deurwaarder de vordering doorsturen naar de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook wij willen dit voorkomen. Daarom vragen we u direct contact met ons op te nemen bij betalingsproblemen.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten