Huurprijs

U huurt een woning van Helpt Elkander en daarvoor betaalt u huur. Het puntensysteem (ook wel: woningwaarderingsstelsel) geeft de kwaliteit van een huurwoning weer. Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Rijksoverheid. Meer informatie over  de huurprijs en de puntentelling vindt u op de site van de rijksoverheid.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die u op grond van de huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Helpt Elkander levert hiervoor bijvoorbeeld water, energie en diensten als het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten zoals het trappenhuis. Om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Meer informatie over servicekosten en extra service vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten