Huurverhoging 2018

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen.  

Wettelijke regels huurverhoging

Jaarlijks stelt de overheid vast met hoeveel procent corporaties de huren mogen verhogen. Voor de huurverhoging in 2018 is wettelijk bepaald dat de huurprijs op individueel niveau met maximaal 3,9% mag stijgen. Voor de gezinnen met hogere inkomens is het mogelijk de huren extra te verhogen (maximal 5,4%). Alle huren bij elkaar mogen gemiddeld over 2018 maar maximaal met 2,4% stijgen, dit heet de huursom. De huursom is inclusief het verhogen of verlagen van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie).

Beleid Helpt Elkander

Helpt Elkander heeft in overleg met het Huurdersplatform Helpt Elkander het volgende besloten voor de huurverhoging 2018:

 • we passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.
 • 0% verhoging voor de gezinnen die nu al de streefhuur of meer dan de streefhuur betalen.
 • tussen de 0,01% en 2,6% verhoging voor de gezinnen die nu nog een prijs onder de streefhuur betalen tot een maximum van die streefhuur.
 • 2,3% voor de gezinnen die een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen.

Nieuw streefhuurbeleid vanaf 1 juli 2018
De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen. De streefhuur is de prijs die Helpt Elkander redelijk vindt. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Die prijs ligt dus lager dan de huurprijs die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning. Vanaf 1 juli 2018 geldt een nieuw streefhuurbeleid. Bij de huurverhoging houden we rekening met de nieuwe streefhuren.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2018. 
Meer algemene informatie over de huurverhoging vindt u bij veelgestelde vragen.

Uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel

Voor 1 mei ontvangt u van ons een brief met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel vanaf 1 juli 2018.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het voorstel, dan kunt u een bezwaar indienen met het bezwaarformulier van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u gegevens nodig die in de (nog te ontvangen) huurverhogingsbrief staan.
Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u bij veelgestelde vragen bezwaar indienen.

Huurverlaging voorstellen

Heeft u in 2016 een extra huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Dan kunt u bij Helpt Elkander een voorstel tot huurverlaging indienen tot het niveau dat past bij uw lagere huishoudinkomen. Dus de huurprijs die u zou hebben zonder de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 heeft Helpt Elkander geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.  
Meer informatie hierover vindt u bij veelgestelde vragen huurverlaging voorstellen.
 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten