Woningruil

Als u een woning huurt bij Helpt Elkander, kunt u van woning ruilen met een huurder van iedere verhuurder binnen Nederland. Tenminste, als u daarvoor beiden toestemming hebt gekregen van de verhuurder(s) en voldoet aan de voorwaarden zoals een passend inkomen. Ook woningruil binnen het woningbestand van Helpt Elkander is mogelijk. 

Ruilpartners

Op www.woningruil.nl vindt u advertenties van mensen die hun huurwoning te ruil aanbieden en kunt u zelf uw huurwoning aanbieden. Als u een ruilkandidaat heeft gevonden, dan kunt u de ruil schriftelijk bij ons aanvragen via het Aanvraagformulier woningruil. Uw ruilpartner vraagt de ruil aan bij zijn of haar verhuurder. Houd daarbij in ieder geval rekening met de volgende zaken:

 • De huurprijs van de woning past bij uw inkomen en de woning past bij uw gezinssamenstelling.
 • U heeft beiden een verhuurdersverklaring.
 • U heeft beiden geldige legitimatiebewijzen of verblijfsvergunningen.
 • U neemt de woning over met alle veranderingen die de vorige huurder aan de woning heeft aangebracht en door de verhuurder zijn goedgekeurd.

Beoordeling

Zodra u een verzoek voor toestemming heeft ingediend, bekijken wij of uw ruilpartner voldoet aan de voorwaarden en of de woning die u van ons huurt in goede staat verkeert. Een opzichter maakt dan afspraken met u over de oplevering en eventuele herstelwerkzaamheden. Helpt Elkander bevestigt dit aan de toekomstige huurder(s) en spreekt af wanneer de huurovereenkomst kan worden getekend. Vergeet niet dat u de hu(u)r(en) van de woning(en) dan nog schriftelijk moet opzeggen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten