Controlelijst verhuizen

Als u gaat verhuizen, heeft u veel meer aan uw hoofd dan alleen de woning leeg en netjes achterlaten. Om u een handje te helpen, hebben we een controlelijstje voor u gemaakt.

Woning opleveren

Als u uw huur heeft opgezegd, komt er een opzichter bij u langs om afspraken met u te maken over de oplevering van uw woning.

Voorcontrole

Tijdens de voorcontrole controleert onze opzichter de hele woning. Zaken die niet in orde zijn en wijzigingen en/of overnames noteert hij op het opnameformulier. De opzichter vertelt u ook hoe u om moet gaan met door uzelf aangebrachte veranderingen. Tijdens de voorcontrole geeft de opzichter ook aan of u zaken wel of niet ter overname aan de nieuwe huurder kunt aanbieden. Na de opname ondertekenen u en de opzichter het opnameformulier. Tot de laatste huurdag heeft u de gelegenheid om herstelwerkzaamheden uit te voeren conform de gestelde kwaliteitseisen. U draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.

Eindcontrole

Bij de eindcontrole controleert de opzichter of de woning leeg en schoon is en of u alle reparaties en onderhoud volgens afspraak heeft uitgevoerd. De datum van de eindopname staat vast en kan alleen in geval van uitzondering worden verzet. Als u de gemaakte afspraken niet nakomt voor de eindopname, herstelt Helpt Elkander de schade op uw kosten. Ook andere kosten die uit deze vertraging voortvloeien zullen bij u in rekening worden gebracht. Als u eraan twijfelt of u de werkzaamheden goed heeft uitgevoerd, kunt u natuurlijk voor de eindcontrole nog contact met ons opnemen.

Vergeet niet bij het verlaten van de woning uw energieleverancier(s) en Brabant Water te informeren over uw verhuizing. Bij de eindcontrole noteert de opzichter de meterstanden op het eindcontrolerapport. U dient deze standen zelf door te geven aan uw energieleverancier(s) en Brabant Water. Ook het eindcontrolerapport tekent u voor akkoord.

Sleutels inleveren

Zodra de eindcontrole heeft plaatsgevonden en de woning geheel ontruimd is, overhandigt u alle sleutels van de woning aan de opzichter. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan sleutels te overhandigen aan derden, bijvoorbeeld de nieuwe huurder.

Eindafrekening

Zo snel mogelijk na de beëindiging van de huurovereenkomst sturen wij u een eindafrekening met een overzicht van alle nog te ontvangen of te betalen bedragen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten