Inwoning

Verzoek inwoning indienen

Als u iemand bij u in de woning wilt laten wonen, kunt u een verzoek tot inwoning bij ons indienen. Of u toestemming tot inwoning krijgt, hangt af verschillende factoren. Wij kijken bijvoorbeeld naar het totaal aantal bewoners, de grootte van de woning, eventuele huurachterstanden en meldingen van overlast.

Als wij redenen hebben om u geen toestemming te verlenen, lichten wij onze beslissing altijd toe.
Een goedkeuring tot inwoning is altijd van tijdelijke aard. De persoon die inwoont, heeft niet dezelfde rechten en plichten als de huurder van de woning. U blijft als huurder alleen verantwoordelijk. Uw huisgenoot kan geen aanspraak maken op de woning als de huurovereenkomst eindigt. U bent als huurder wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degene die bij u inwoont.

Het indienen van een verzoek tot inwoning kan door het invullen van het formulier ​Aanvraag toestemming inwoning.

Medehuurderschap

Als iemand al langer dan twee jaar met toestemming van ons bij u inwoont en als u samen minstens twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd, kunt u bij ons toestemming aanvragen voor medehuurderschap. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten