Nieuwe huurders

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, gaan wij direct op zoek naar een nieuwe huurder. Wij vragen u vriendelijk de eventuele nieuwe huurder de mogelijkheid te bieden om de woning te bezichtigen. Met de nieuwe huurder kunt u ook afspraken maken over overnames.

Overname

In enkele gevallen kunt u ook zelf aangebrachte veranderingen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Meer daarover leest u hier. Helpt Elkander is niet verantwoordelijk voor overname van goederen en bemiddelt niet bij overname(-kosten). De nieuwe huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de overgenomen goederen. Helaas is de volgende huurder niet altijd bekend voordat de opzegtermijn verstreken is. In dat geval maakt de opzichter afspraken met u over het al dan niet verwijderen van de roerende zaken.

Controlelijst verhuizen

Waar moet u zoal aan denken als u gaat verhuizen?

 • Tijdig de huur opzeggen van uw oude woning en eventuele garage.
 • Aansluitingen voor gas, water, elektra, telefoon en internet afmelden en eventueel weer aanmelden voor uw nieuwe adres. Met name het tijdig melden bij uw leveranciers voor gas en elektra is zeer belangrijk. Als u bij hen namelijk niet tijdig de verhuizing doorgeeft, blijft u langer verantwoordelijk voor de energielevering op uw oude adres.
 • Verhuispakket ophalen op het postkantoor. Met het verhuisformulier in dit pakket kunt u in één keer uw post laten doorsturen én uw nieuwe adres aan allerlei bedrijven en instellingen doorgeven.
 • Adreswijzigingen sturen naar familie, vrienden, werkgever(s), clubs, verenigingen, enzovoort.
 • Verzekeringen laten aanpassen, nieuwe verzekeringen afsluiten.
 • Bevolkingsregister van uw gemeente laten aanpassen. Binnen vijf dagen na verhuizing dient u aangifte te doen van uw verhuizing bij de afdeling Bevolking van de gemeente.
 • Zaken betreffende de eventuele overname van inboedel, dient u uitsluitend te regelen met de nieuwe huurder.

Veel succes met uw verhuizing en veel woonplezier in uw nieuwe woning!

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten