Medehuurderschap

Het is mogelijk om medehuurder te worden. Als iemand al langer dan twee jaar met toestemming van ons bij u inwoont en als u samen minstens twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd, kunt u bij ons toestemming aanvragen voor medehuurderschap.
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner vanuit rechtswege automatisch medehuurder. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de partner het hoofdverblijf heeft in de woning. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Indien u alleen een samenlevingscontract heeft, is dit niet voldoende. De medehuurder wordt niet op het huurcontract vermeld, maar heeft wel dezelfde rechten en plichten als de huurder, zoals de huurbetaling. Bij vertrek of overlijden van de huurder zet de medehuurder de huurovereenkomst automatisch voort.
Een aanvraag tot medehuurderschap kunt u indienen via het formulier aanvraag medehuurderschap.

Inwonende kinderen

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom is bij inwonende volwassen kinderen geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder. Dit betekent dat zij geen medehuurder kunnen worden en dus geen aanspraak op de woning maken. Hierop maken wij één uitzondering. Thuiswonende kinderen van 35 jaar of ouder die aaneengesloten bij een ouder hebben ingewoond, kunnen bij het overlijden van de ouder aanspraak maken op de woning.

Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Helpt Elkander moedigt mantelzorg aan en verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen. Echter is deze inwoning altijd tijdelijk van aard en zal nooit tot medehuurderschap leiden. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn. Dit houdt in dat bij overlijden van de huurder of door opzegging van de huur door de huurder de mantelzorger geen aanspraak maakt op de woning. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Helpt Elkander moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Wij adviseren mantelzorgers zich daarom in te schrijven als woningzoekende.

Beëindiging medehuurderschap

Als één van de huurders het medehuurderschap wil beëindigen, dan moet degene die het medehuurderschap wil beëindigen dit schriftelijk aan ons doorgeven. Dit kan via het formulier beëindigen medehuurderschap.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten