Huurovereenkomst

Als u een woning gaat huren bij Helpt Elkander, maken wij afspraken met u over zaken die met het huren en bewonen van een woning te maken hebben. Deze afspraken over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene huurvoorwaarden.  Niet iedere huurovereenkomst is exact hetzelfde, want niet iedere woning of woonvorm is hetzelfde.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten